Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sådan søger du ind på Forfatterskolen

Sådan søger du ind

Vi optager et nyt hold på Forfatterskolen for Børnelitteratur for 2018-20 i løbet af foråret 2018.

Der er informationsmøde d. 1. marts 2018 i Emdrup.

 

OPTAG 2018-2020

For behandling af ansøgningen skal der indbetales et gebyr på kr. 500,-. Gebyret skal være indbetalt inden ansøgningsfristens udløb. Rettidig indbetaling er en absolut forudsætning for behandling af ansøgningen. Gebyret indbetales på: auws.au.dk/Gebyrforfatterskolen_2018

 

Ansøgningen skal indeholde

1 til 2 A4-sider med oplysninger om personlige data (navn, fødselsår, adresse, telefonnummer og mailadresse), samt informationer om baggrund, uddannelse og beskæftigelse. Desuden skal der skrives en begrundelse for ansøgningen (om hvorfor du søger ind, hvad du ønsker at opnå, m.v.)

 

En nyskrevet tekst ansøgningstekst efter en af de to opgaver (se nærmere oplysning under I)

 

Desuden er der mulighed for at sende én kort tekst, der tidligere har været offentliggjort (se nærmere oplysning under II)

 

Ansøgningsopgaver foråret 2018

Optagelsen af elever på Forfatterskolen for Børnelitteratur foregår først og fremmest på baggrund af en nyskreven tekst. Skrevet i prosa!

 

I. Vælg en – og kun én – af følgende to opgaver:

1.  Realisme

-         Skriv en tekst, hvor der indgår to generationer

-         Handlingen kredser om et tab, som ligger forud for din tekst. Teksten behøver ikke direkte nævne, hvad der er sket

-         Der skal indgå replikker

-         Sørg for at personerne karakteriseres gennem deres måde at tale og handle på

-         Vælg selv om tekstens målgruppe skal være et barn eller en ung person

      

 2. Science fiction/magisk realisme/fantasy:

-         Skriv en tekst, som starter in medias res, dvs. at teksten begynder midt i handlingen uden indledning eller introduktion til personer, tid og sted

-         En af karaktererne udgiver sig for at være noget andet, end det vedkommende ser ud til at være

-         En tekst, der omhandler TID i en eller anden form

-         Vælg selv om tekstens målgruppe skal være et barn eller en ung person

 

  • For begge tekster gælder det, at du selv kan vælge, om du vil skrive teksten som en enkeltstående fortælling, eller som en del af en længere tekst
  • For begge tekster gælder det, at det er vigtigt at indarbejde samtlige benspænd i opgaveformuleringerne
  • Samt, om teksten skal være alvorlig, humoristisk, grotesk…

 

Skriv maks. 3 sider á 2.200 enheder pr. side, inkl. tegn og mellemrum, med minimum 12 punkts skrift.

Længere tekster læses ikke.

 

II. Foruden den nyskrevne tekst har du mulighed for at indsende:

1 kort tekst, det kan være et eventyr, en novelle, et digt eller lignende, der vel at mærke har været trykt i en antologi, et magasin, tidsskrift eller lignende. Husk at anføre, hvor og hvornår denne tekst har været offentliggjort!

 

Ansøgningsfrist

Sidste frist for indlevering af ansøgningstekster er torsdag d. 12. april, sendt pr. mail til Anne Møldrup Overballe overballe@cc.au.dk

 

Optagelsesprocedure

Alle ansøgere får en (mail)bekræftelse på modtagelsen af deres ansøgning. Ansøgninger, med rettidig indbetaling af gebyr, læses af forfatteren Kim Fupz Aakeson og skolens leder Kari Sønsthagen.  Som led i optagelsen indkaldes 16-18 ansøgere til en samtale med skolens leder og forfatteren Hanne Kvist, som også underviser på skolen. Der optages max. 12 elever.

Samtalerne forventes at finde sted i maj.

Endelige svar på ansøgning udsendes i løbet af juni måned. Der gives ikke begrundet svar i forbindelse med evt. afslag om optagelse.   

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Anne Møldrup Overballe.

 

Et par gode råd om at søge ind

Det kan siges meget kort:

Koncentrér dig om følgende:

  1. Læs opgaverne meget grundigt! Vælg så den opgave, der siger dig mest og skriv det bedste du overhovedet kan! Gør dig umage med opbygning, sprog og personer. Hvilken stemning skal læseren sættes i? Hvad er vigtigt at fortælle? Skær alt overflødigt væk. Astrid Lindgrens råd lyder: ”Skær ned til det halve og skriv denne halvdel om”. I 99,5 % af tilfældene kommer man ind udelukkende på baggrund af teksten. Derfor - vis, hvad det er du vil med sproget! Og vent ikke med at skrive til de sidste dage op til ansøgningsfristen, men gå i gang med det samme, så du har god tid til at gå teksten igennem og rette den til, inden du sender den frem.
  2. Det kan ske det, at det er svært at udvælge de 2-3 sidste kandidater til samtalerne, fordi teksterne så at sige er ’lige gode’. På det tidspunkt skeles der til den begrundelse, som du også skal skrive. Så - næst efter opgaven - er det vigtigt at få skrevet en personlig redegørelse for, hvorfor det netop er så vigtigt for dig at blive optaget på Forfatterskolen for Børnelitteratur.

 

Kari Sønsthagen, marts 2018