Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Læsevaner

Bøger og rapporter om børns læsevaner

Der er siden 1971 i Danmark gennemført en lang række undersøgelser af børns og i nogen grad også unges læsevaner, fortrinsvis ved hjælp af spørgeskemaer. En stor del af disse undersøgelser ser også på børns og unges brug af andre medier. Nogle undersøgelser er gennemført i enkelte kommuner eller i et amt, andre er landsdækkende. Det kan være svært at sammenligne undersøgelsernes resultater, fordi der langt fra altid er brugt de samme spørgsmål og kategorier. For "Kulturens børn" og "Bøger kan brænde" gælder det dog, at det er den samme aldersgruppe og de samme spørgsmål, hvorfor der her kan foretages en sammenligning.
Herefter følger litteraturhenvisninger til et udvalg af udenlandske undersøgelser.
Bøger og rapporter er opført kronologisk, bøgernes placering på Danmarks Pædagogiske Bibliotek er skrevet med fed.
Marie Frederiksen 7/2010
Marie@dpu.dk

L.M. Hunø: Børns Fritidslæsning. - Kbh. : Græbe, 1918. - 41 s.
Særtryk af Aarbog for eksperimental Pædagogik. S. 98-138 (81.01)

Hans Rasmussen: Hvad vore børn læser. - Aarhus, 1922. - 30 s.
Indholdet har tidligere været trykt i "Folkeskolen" (81.01)

Helga Mollerup: Børns ynglingsbøger. - Det Danske Forlag, 1947 (81.01)

Nils Hartmann: Undersøgelse af læsevaner m.m. hos eleverne i 7. klasserne ved Næstved Kommunes Skolevæsen samt nogle synspunkter om børns læsning. - 1971 (81.01)

Børn og bøger. en undersøgelse over børns forbrug af litteratur i fritiden. Sven Erik Henningsen m.fl. - Ribe Statsseminarium, 1974 (81.01)
Ribe-undersøgelsen

Inger Byrjalsen: Skoleelevers biblioteksbenyttelse: undersøgelse af skole- og folkebiblioteksbenyttelsen hos elever på Rødovre kommunes skoler. - Rødovre: Pædagogisk Central, 1980 (37.136)
Rødovre-undersøgelsen

Jette Forchhammer og Jan Helmer-Petersen: Kulturens børn: en kultursociologisk rapport om ligheder, uligheder og muligheder i de 9-12 åriges dagligdag. - Kulturministeriet, 1980 (37.2)

Populære bøger blandt børn og unge. Alfred Iversen m.fl. - Århus : Institut for Litteraturhistorie, 1982 (81.01)
(1982 - Århus-undersøgelsen)

Sinne Hors og Poul Erik Jensen: Hvilke bøger lånes? : en undersøgelse af, hvad eleverne låner på skolebiblioteket. - Herlev Kommune, 1983 (37.136)
(Herlev-1-undersøgelsen)

Aase Rubek Colberg og Kirsten Eskesen: De unges læsevaner: en undersøgelse af læsevaner blandt 7. klasses elever i Herlev kommune 1983/84. - Danmarks Biblioteksskole, 1985 (81.01)
(Herlev-2-undersøgelsen)

Dansk Bogtjenestes undersøgelse af børns og unges læsevaner, gennemført af AIM (omtalt i Bogmarkedet 17, 1988)

Dines Andersen: Skolebørns dagligdag: de 7-15 åriges levekår og fritidsanvendelse i 1987. - Socialforskningsinstituttet, 1989 (30.1664)

Martin Bayer og Jens Johansen: Hvad læser børn og unge i fritiden? - og hvordan?. - Danmarks Pædagogiske Institut, 1989 (81.01)

Betænkning om børns og unges brug af massemedier. - Medieudvalget,1996. -(Medieudvalgets betænkning nr. 3) (30.12)

Torben Weinreich: Bøger kan brænde: rapport om børn og bøger i skole og fritid. - Danmarks Lærerhøjskole, 1996 (81.01)

Torben Fridberg: Mønstre i mangfoldigheden - de 15-18-åriges mediebrug i Danmark. - Borgen, 1997. - (Skriftserie fra Center for Ungdomsmedier, Københavns Universitet, 3) (30.12)

Juniornøglen 1997/98. - Egmont Børnemedia, 1997 (30.1662) Jørgen Chr. Nielsen og Lene Møller: TL, tekstlæseprøverne TL 1-5 : om evaluering og kvalificering af større børns og unges læsning. - Kbh. Dansk Psykologisk Forlag, 1998. Håndbog - heri kap. 7: Undersøgelse af større børns og unges læsevaner (37.11)

Torben Fridberg: Skolebørns fritidsaktiviteter: Kultur- og fritidsundersøgelsen 1998. - Socialforskningsinstituttet, 1999 (30.1664)

Jørgen Chr. Nielsen: Projekt Danlæs: Undersøgelse og pædagogisk evaluering af danske børns læsning. - Danmarks Pædagogiske Institut, 1999. - (DPI ; nr. 1999.34)
Delrapport 1: Landsresultatfordeling og kommunale resultatfordelinger for ordlæsning i 1. klasse med OS64 maj 1999 (89.601)

Torben Fridberg: Kultur- og fritidsaktiviteter 1975-1998. - Socialforskningsinstituttet, 2000 (30.12)

Børn læser bøger : læsevaner, læsefærdighed, højtlæsning / Anette Øster
Steffensen og Torben Weinreich. - Frederiksberg : Roskilde
Universitetsforlag, 2000. - 101 sider : ill.. - (Center for
Børnelitteraturs skriftserie ; [3]) (81.01)

Den dyrebare tid : de 14-15 åriges læsevaner / Anette Steffensen og
Torben Weinreich. - Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag, 2001. -
105 sider : ill.. - (Center for Børnelitteraturs skriftserie ; [5]) (81.01)

Anette Øster: Læs! - les - läs : læsevaner og børnebogskampagner i Norden - Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag, 2004. - 239 sider. - (Center for Børnelitteraturs skriftserie) (81.01)
Resultater fra en undersøgelse af 9-15-åriges læsevaner i Danmark,
Norge og Sverige samt beskrivelse af hvilke initiativer, der er blevet
taget til fremme for læsningen og den gode historie i de tre lande de
seneste år.

Henvisninger til udenlandske undersøgelser:

Fiona M. Collins: Reading voices : young people discuss their reading choices / Fiona M. Collins, Phillippa Hunt and Jacqueline Nunn. - Plymouth : Northcote House, 1997. - vii, 120 s. : ill. - (Resources in education) (81.3)

Christine Hall and Martin Coles: Children's reading choices. - London: Routledge, 1999 (81.01)

Edgardo Zaghini: The children's book handbook 1999. - London: Young Book Trust, 1999 (37.8)

En længdeundersøgelse af franske teenageres læsevaner
I: Dansk Pædagogisk tidsskrift, nr. 2, maj 2000, s.78-94

Lars Brink: Försvunna bokslukare? : om läslust och läsvanor hos elever i grundskolan i fyra Gävleborgskommuner
I: Working paper / University of Gävle ; 8, 2000

Arden DeVries Post: Celebrating children's choices : 25 years of children's favorite books /
Arden DeVries Post with Marilyn Scott, Michelle Theberge. - Newark, DE : International Reading Association, 2000. - xiii, 238 s. : ill. (81.01)

What's the story? : the reading choices of young people in Ireland : executive summary / [report prepared by Deirdre Haslett]. - Dublin : Children's Books Ireland, 2002. - 94 s. : col. ill. (81.01)