Aarhus Universitets segl

Forskning

Forskere


Sarah Mygind, lektor, ph.d.

Sarah Mygind forsker og underviser i børne- og ungdomslitteraturens relationer på tværs af medier, samt litterær kultur. Hun er optaget af, hvordan samtidig litteratur, litterær kultur og ikke mindst vores forståelse af hvad litteratur og læsning er bliver påvirket af ændringer i medielandskabet. Aktuelt fokuserer hun særligt på, hvilken indflydelse disse ændringer har på den måde, hvorpå litteratur bevæger sig i samfundet fra producent til læser.

Læs mere om Sarah Mygind


Ayoe Quist Henkel, lektor, ph.d.

Ayoe Quist Henkel forsker og underviser i børne- og ungdomslitteratur og litteraturdidaktik. Hun forsker i litteratur for børn og unge i en medietid, børns læsning af forskellige formater, hhv. papirbog, lydbog og digital fortælling, og udvikling af en tidssvarende litteraturdidaktik samt formidling af litteratur i forskellige institutionelle kontekster, herunder skole og bibliotek.

Læs mere om Ayoe Quist Henkel


Nina Christensen, professor, ph.d.

Nina Christensen forsker og underviser i børnelitteratur og børnebøgers interaktion med andre medier. Udgangspunktet er en grundinteresse for børns litteratur og medier mellem æstetik, oplysning, dannelse og underholdning. I aktuelle samarbejdsprojekter har hun bl.a. fokus på interaktionen mellem børn og voksne i produktion og brug af litteratur og medier. En kontinuerlig forskningsinteresse er samspillet mellem ”det nye” og historiske linjer inden for feltet og forholdet mellem danske og internationale udgivelser for børn og unge.

Læs mere om Nina Christensen


Stine Liv Johansen, lektor, ph.d.

Stine Liv Johansen forsker i børns brug af medier med særligt fokus på børns egenorganiserede praksis i og uden for institutioner. Hun forsker bl.a. i børn og unges brug af YouTube med henblik på at forstå, hvorfor denne platform på få år er blevet børnenes og de unges foretrukne medie og hun har senest stået i spidsen for en undersøgelse af børns digitale liv under den første corona-nedlukning. Stine Liv Johansen er tidligere formand for Medierådet for Børn og Unge under Kulturministeriet.

Læs mere om Stine Liv Johansen 


Lasse Balleby, ph.d.-studerende 

Lasse Balleby er ph.d.-studerende ved Center for Børns Litteratur og Medier, hvor han forsker i børn i sårbare og udsatte positioner og deres internetfællesskaber og interaktioner online. I sit projekt undersøger Lasse bl.a., hvordan man etisk og metodisk forsker både i, men også sammen med børn i sårbare og udsatte positioner om deres digitale fællesskaber og interaktioner med andre, og så skal Lasses projekt give et indblik i den digitale del af dagligdagen hos gruppe af børn, som vi medieforskningsmæssigt ikke ved særligt meget om.     

Læs mere om Lasse Balleby

Projekter


Digitalt børneliv under corona (2020-2022)

Projektet undersøger, hvordan børn har brugt digitale medier under corona-nedlukningen i 2020 og bidrager med nye perspektiver vedrørende de digitale mediers betydning for børns sociale relationer samt metodiske udfordringer og potentialer vedr. brugen af digitale værktøjer i kvalitative brugerundersøgelser.

Læs mere om projektet​​​​​​​


Reading Between Media - Developing and Encouraging Children's Multisensorial Reading in a Digital Age (2019-2022)

Projektet vil i en skolekontekst undersøge hvad der karakteriserer multisensorisk læsning, dette sker bl.a. gennem empiriske studier af didaktiske fordele ved konkrete læsepraksisser, blandt andet lydbogs-læsning og app-læsning, hvor flere sanser aktiveres. Projektet ønsker at gentænke læseaktiviteten og udvikle multisensoriske læsningskompetencer hos skolebørn.

Læs mere om projektet