Aarhus Universitets segl

Uddannelser

Master i børns litteratur og medier beskæftiger sig med de tekster og medier, børn og unge møder, og kombinerer teoretisk og praksisbaseret undervisning.

The master’s programme in Children’s Literature and Media focus on texts and media used by children and adolescents and combines theoretical and practice based teaching.

Erasmus Mundus uddannelsen ”Children’s Literature, Media and Culture” beskæftiger sig med børn og unges tekster og medier i forskellige uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle sammenhænge.

CLMC addresses the relationship between children’s and young adult’s texts and media, and how this relationship is interpreted, understood and responded to within different educational, social and cultural frameworks.