Aarhus Universitets segl

Hvad siger de studerende? (2018)

Berit Kristensen, folkeskolelærer, Holstebro

 

Hvorfor valgte du at tage en master i børnelitteratur?

- Jeg valgte at hoppe ombord på masteren, primært fordi jeg i mit daglige lærerarbejde har søgt mere viden om børnelitteratur. I hverdagen har jeg stort set ingen tid til at reflektere over materialer og undervisning, hvilket jeg savnede enormt. At vi også har fået en masse viden om børns medier er for mig en gave.

- Jeg er helt sikker på, at jeg vil søge andre græsgange jobmæssigt, og masteren har givet mig et skub i den rigtige retning. Hvor det ender er svært at sige, men jeg har en stor gejst og sult på noget nyt. Jeg var nervøs for, om jeg kunne gennemføre et studie, når man har to små børn. Og det er selvfølgelig hårdt, men det kan godt lade sig gøre, hvis man bliver benhård til at prioritere. Det har jeg lært igennem disse to år.

Hvad var det bedste ved uddannelsen?

- Det bedste ved uddannelsen er helt klart, at man får mulighed for at fordybe sig i litteraturen. Når man arbejder med feltet til daglig, er det super inspirerende at forstå de historiske perioder, værkerne, barnesynet osv. på nye måder. Jeg føler, at jeg har fået nogle ekstra lag at dele ud af, både til ledelse, kolleger og elever.

- Derudover har jeg fået nye ”litteraturvenner” fra holdet. Vi har den samme interesse, hvilket vil binde os sammen i fremtiden, håber jeg. Desuden har vi på modulet mødt virkelig kompetente undervisere, og jeg har nydt at få viden om felter, jeg ellers aldrig ville have haft tid og mulighed for at fordybe mig i. Det har været en gave at være så tæt på ”orkanens øje”, hvor forskning omkring børnelitteratur udspringer.

Hvad er det bedste/sjoveste inden for børnelitteratur/børns medier lige nu?

- Jeg er meget optaget af hvor børnelitteraturen/børns medier er på vej hen. Både i forhold til mit arbejde, men også generelt. Jeg har opdaget, at en bog ikke bare er en bog, men et medie. Og jeg synes, at hele det taktile element omkring højtlæsning er enormt interessant, og vigtigheden af at litteraturen har en plads i børn og unges liv. Jeg er også optaget af den historiske forskning i børnelitteratur og hele den klassiske genrediskussion. Endelig er det tankevækkende, at der skrives så meget dyster børnelitteratur i dag.